Tensión: sin graves incidentes, pero con signos preocupantes