Editorial I. Sala Alberdi: el final de una toma insensata