Se despertó la sonda Rosetta, la primera que intentará aterrizar en un cometa