Causó sorpresa en Palermo un águila gris que cazaba palomas