Música popular. Piquer, la reina de la copla española