Melones: de la huerta a la ensalada, al postre o al trago